Wist je dat...

...je als sportclub ook bepaalde informatie verplicht op je website of Facebookpagina moet vermelden?

Organisaties die op directe of indirecte wijze inkomsten genereren op basis van de geleverde diensten, moeten net zoals ondernemingen bepaalde gegevens op hun websites, Facebookpagina's,... vermelden. Zorg dus dat volgende zaken terug te vinden zijn:

  1. naam van de sportclub
  2. het adres waar de sportclub gevestigd is (zetel)
  3. contactgegevens zoals een e-mailadres of telefoonnummer
  4. het ondernemingsnummer (dit zal uiteraard niet mogelijk zijn voor feitelijke verenigingen)
  5. BTW-nummer, indien van toepassing voor de sportclub
  6. gedragscodes die de sportclub eventueel ondertekend heeft en waar de tekst ervan te raadplegen is

Voor de volledigheid: daarnaast moet men, indien dat het geval is, ook nog de toezichthoudende autoriteit (wanneer een vergunning nodig is om een bepaalde handelsactiviteit te mogen uitoefenen) en het feit of het om een gereglementeerd beroep gaat vermelden. 

Gepost door:
Lien Berton