Zijn vrijwilligers ook onmisbaar in je sportclub? Schrijf vanaf nu in voor begeleiding!

Eén van de voornaamste uitdagingen waar sportclubs mee worstelen, is het vinden en motiveren van vrijwilligers. Hoe zorg je voor voldoende helpende handen in je club? En hoe zorg je ervoor dat je vrijwilligers met plezier terugkomen? Het begeleidingstraject "Een vrijwilligersvriendelijke sportclub" helpt je club om deze uitdagingen aan te gaan. Schrijf je in!

Het Dynamo Project organiseert volgend jaar drie begeleidingstrajecten "Een vrijwilligersvriendelijke sportclub" voor sportclubs in samenwerking met verschillende partners (sportfederaties/sportdiensten). Elk traject bestaat uit 5 gezamenlijke workshops, waaraan steeds 12 sportclubs kunnen deelnemen. De begeleiding duurt ongeveer een jaar. Om de verplaatsingen voor de deelnemende clubs zo klein mogelijk te maken, worden de trajecten geografisch gespreid over Vlaanderen.

De deelnemende clubs worden met veel enthousiasme aangestuurd en begeleid in samenwerking met de organisatie "Vrijwilligerswerkwerkt". Tijdens de workshops leren de deelnemers hoe ze de sportclub door de bril van de vrijwilliger kunnen bekijken en worden ze getraind in algemene principes om met hedendaagse vrijwilligers te werken. Doelstelling? Meer vrijwilligers sterker binden aan de club. Het 6-stappenplan zet de theorie steeds onmiddellijk om in de praktijk.

  1. Stel een vrijwilligersverantwoordelijke aan in je sportclub (Tool 1: De vrijwilligersverantwoordelijke)
  2. Inventariseer en contacteer (potentiële) vrijwilligers in je sportclub (Tool 2: De betrokkenheidscirkels)
  3. Organiseer een FLEXIVOL-receptie en krijg inzicht in hoe vrijwilligers je sportclub zien (Tool 3: De FLEXIVOL-receptie)
  4. Bouw samen een visie op rond vrijwilligerswerk (Tool 4: Het vrijwilligersmanifest)
  5. Analyseer de sterke en zwakke punten van je vrijwilligerswerking en formuleer concrete acties (Tool 5: De bollen van het vrijwilligersbeleid)
  6. Evalueer je vrijwilligerswerking (Tool 6: Het label vrijwilligersvriendelijke sportclub)

Schrijf in voor één van de trajecten in 2019. Je vindt alle informatie op www.dynamoproject.be/vvsc2019.

Vragen? Contacteer ons! 09 243 12 94 of info@dynamoproject.be.

Gepost door: 
Pieter Hoof