Nieuws

Op 4 mei 2020 werd een eerste stap gezet in de versoepeling van de coronamaatregelen. Voor de sportsector betekende dit dat er opnieuw meer sportbeoefening mogelijk werd, onder enkele duidelijke beperkende voorwaarden. Op 13 mei besliste de nationale veiligheidsraad over de 2de fase met betrekking...Lees meer
Van 1 tot 30 september 2020 vindt de 12e editie plaats van de Maand van de Sportclub. Met deze actie wil Sport Vlaanderen alle sportclubs in de kijker plaatsen en inwoners in contact brengen met het lokale sportclubaanbod. Dynamo Project roept sportclubs mee op om de deuren te openen voor het...Lees meer
In een vorig bericht kondigden we aan dat we ons voorbereiden op de heropstart van de sportsector. Na de Veiligheidsraad van vrijdag 24 april, heeft de Klankbordgroep voor de heropstart van de Sportsector het advies van de overheid vertaald in concrete richtlijnen en maatregelen voor de sportsector...Lees meer
Dit advies werd opgemaakt door de Klankbordgroep voor de heropstart van de Sportsector, bestaande uit volgende organisaties: Sport Vlaanderen De VlaamseSportfederatie vzw Het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw Gezond Sport Vlaanderen vzw De Vereniging voor Sport en...Lees meer
De Vlaamse Sportfederatie stuurde deze namiddag volgend persbericht uit, naar aanleiding van het nieuws dat het Grondwettelijk Hof de regeling rond het onbelast bijverdienen vernietigt.Lees meer
Nu alle sportclubs enkele maanden de deuren moeten sluiten, vragen heel wat clubs zich af wat er met het betaalde lidgeld moet gebeuren. Moet dit worden terugbetaald of niet? Misschien zijn er wel creatieve mogelijkheden waar je nog niet aan dacht.Lees meer
De Vlaamse Sportfederatie bezorgde volgende brief aan Vlaams minister van Sport Ben Weyts in het kader van compensatiemaatregelen voor de sportsector als gevolg van de coronacrisis.Lees meer
Het coronavirus houdt de sportclubs op slot. Alle trainingen, wedstrijden en evenementen zijn afgelast. Maar uit een rondje sociale media blijkt al vlug dat sporters niet bij de pakken blijven zitten. De hashtag #blijfsporten doet het goed! En ook sportclubs (en hun federaties) doen hun uiterste...Lees meer
Alles valt stil. Het zijn vreemde tijden. Maar iedereen kijkt ondertussen ook hoopvol uit naar een heropstart van de clubwerking. In het najaar van 2020 komen (hopelijk) ook de Dagen van de Sportclubbestuurder terug. Noteer het alvast in jouw agenda.Lees meer
Heel wat algemene vergaderingen moesten noodgedwongen uitgesteld worden door het coronavirus. Via deze FAQ kon je al lezen welke opties er zijn om toch op een rechtmatige manier een AV te organiseren. In de laatste update meldden we dat minister Geens een volmachtbesluit heeft voorbereid dat...Lees meer
Een sportclub besturen is anno 2020 complexer dan ooit. Bestuurders zijn multitaskers en moeten niet alleen kennis hebben van de sport, maar ook financiële, organisatorische en bestuurlijke vaardigheden zijn onmisbaar. Daarnaast komt ook het belang van crisismanagement de laatse weken meer en meer...Lees meer
In Nederland werd onlangs een hoge boete toegekend aan de Tennisbond voor het niet naleven van de GDPR-wetgeving. We keken even in detail naar deze zaak om dergelijke situaties in Belgïe te vermijden.Lees meer

Pagina's