Nieuws

Dynamo Project wil mee inspelen op de good practices van het werk- & sportveld. Want in Vlaanderen werken wekelijks duizenden sportclubbestuurders aan de goeie werking van hun club. En dat mag gezien worden!Lees meer
Persaandacht genereren voor je sporters en sportclub, het blijft een moeilijk gegeven. We willen onze sport(club) promoten, ook in de media. Maar hoe pak je dit nu aan?Lees meer
Het was even wachten op officiële bevestiging vanuit de overheid, maar nu is het definitief: de bedragen voor 2020 worden geïndexeerd. Je mag maximaal 6.340 euro per kalenderjaar verdienen met bijklussen. In dat bedrag zijn eventuele verplaatsingskosten en onkosten inbegrepen. Het bedrag geldt voor...Lees meer
Je aanwezigheid op sociale media wordt, ook als sportclub, nog steeds belangrijker. Daarom maakten we twee inspiratiegidsen die je wegwijs maken in een aantal aspecten van Facebook en Instagram.Lees meer
Alle bestaande vzw's moeten de eerstkomende periode een wijziging aan hun statuten aanbrengen zodat ze de nieuwe Wet Vennootschappen en Verenigingen (WVV) volgen. Deze nieuwe wetgeving geeft ruimere mogelijkheden aan vzw's op het vlak van winstoogmerk. Winstoogmerk is toegestaan, zolang er maar...Lees meer
Een aantal maanden geleden kon je al meer lezen over de wetgeving die evenementen duurzamer wil maken. Omdat januari 2020 stilaan dichterbij komt, zetten we graag nog even op een rijtje waar je mee rekening moet houden bij de organisatie van een evenement in je sportclub!Lees meer
Dankzij de app Itsme , die je kan downloaden op je smartphone, is een identiteitskaartlezer overbodig geworden! Itsme kan je gebruiken voor onder andere: online aanmelden bij overheidsdiensten, banken, telecomoperatoren, ziekenhuizen,... Alle partners die samenwerken met Itsme kan je hier vinden.Lees meer
Naar aanleiding van de Pano-reportage van 16 oktober 2019 waarbij duidelijk werd dat onschuldige foto's van allerhande jongerenorganisaties misbruikt worden voor pedofiele doeleinden, verwijzen we graag nog even naar enkele maatregelen die je als sportclub kan nemen om dergelijk misbruik te...Lees meer
Op 5 oktober geven we opnieuw het startschot voor de Week van de Official. Zet met je sportclub en samen met je sportfederatie je scheidsrechters, juryleden, tijdsopnemers,... in de bloemetjes! Doe mee en deel jullie acties met de hashtags #bedanktscheids en #bedanktjury .Lees meer
De nieuwe maxima voor kilometervergoedingen zijn gekend en zijn sinds 1 juli 2019 van kracht. Het nieuwe bedrag per kilometer bedraagt 0,3653 euro/km.Lees meer
Er zijn heel wat nieuwe wetsbepalingen voor vzw's van kracht gegaan, door de inwerkingtreding van het Wetboek voor Vennootschappen en Verenigingen. Voor bestaande (en nieuw opgerichte) vzw's is het niet altijd eenvoudig om te weten wat er veranderd is. Daarom is vanaf 12 september een volledig...Lees meer
Het statuut verenigingswerk blaast deze zomer 1 kaarsje uit. Is dit statuut voor jouw sportclub ook een interessante manier geworden om trainers en andere onmisbare schakels in je vereniging te vergoeden? Dan vragen we je om even de tijd te nemen om een bevraging van de FOD Sociale Zekerheid in te...Lees meer

Pagina's