Nieuws

Na de herfstvakantie staan er, verspreid over alle provincies, opnieuw enkele bijscholingen voor sportclubbestuurders op het programma. Heb je interesse in een sessie over het communicatieplan, fondsenwerving of verenigingswerk? Hier vind je een overzicht van alle bijscholingen in november!Lees meer
De Bijkluswet, of officieel "De Wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie", dateert nog maar van deze zomer. Toch was het nodig om nu al een aantal aanpassingen te doen. Ook de sportsector keek uit naar deze wetswijziging om volgende redenen:Lees meer
Maandag 24 september kwam de nieuwe groep pilootclubs samen in De Nekker Mechelen. In het kader van een nieuw ondersteuningsmodel dat getest wordt, doorlopen deze clubs een uniek begeleidingstraject op maat.Lees meer
Wil je als sportfederatie of sportdienst in het voorjaar van 2019 een bijscholing organiseren voor je sportclubbestuurders? Dan kan je een beroep doen op het Dynamo Project. Ben je zelf sportclubbestuurder en zie je graag één van de onderwerpen uit het bijscholingsaanbod van het Dynamo Project op...Lees meer
GDPR (art. 28) zegt... Indien een andere organisatie de gegevens waarvoor je zelf verantwoordelijk bent, verwerkt, dan moet je nagaan of deze verwerker zelf ook de GDPR verplichtingen zal naleven, dit onder de vorm van een schriftelijk contract.Lees meer
Het Dynamo Project ondersteunt je sportclub bij de toepassing van het nieuwe statuut "Verenigingswerk" door middel van een brochure, een tool, bijscholingen en begeleiding op maat.Lees meer
Om te voldoen aan de administratieve verplichtingen rond het statuut verenigingswerk is het nodig dat een overeenkomst inzake verenigingswerk wordt opgemaakt en dat een online aangifte gebeurt via www.bijklussen.be . Omwille van praktische redenen ontwikkelden we een Register Verenigingswerk, naar...Lees meer
Zowel in het dossier vrijwilligerswerk als het dossier verenigingswerk werden op de recentste Ministerraad (14/09/2018) enkele beslissingen genomen die een impact hebben op de sportsector. Let op: zoals je hieronder kan lezen zijn deze wijzigingen nog niet definitief goedgekeurd. We houden jullie...Lees meer
Sinds 15 juli kan de sportsector sportbegeleiders, trainers, scheidsrechters, juryleden... vergoeden via een nieuw gunstig statuut: "verenigingswerk". Dat statuut laat toe om tot 500 euro per maand en 6.000 euro per jaar bij te verdienen, zonder dat de vereniging of de verenigingswerker daar...Lees meer
Sportbegeleiders, trainers, scheidsrechters, juryleden,… kunnen vanaf 15 juli vergoed worden via een nieuw gunstig statuut. Het statuut “verenigingswerk” is een statuut waarbij verenigingen iemand kunnen inschakelen, zonder er als vereniging of trainer belastingen of sociale bijdragen op te moeten...Lees meer
... je in Technopolis in Mechelen nog tot eind dit jaar de tentoonstelling "Sport 2.0" kan bezoeken? Je ontdekt er de nieuwste trends in sportland. Virtual reality parapente, klimmen in augmented reality, airhockey, een reuze gaming wall,... Probeer het allemaal zelf uit. Meer info op de website...Lees meer
Vanaf dit najaar experimenteert een groep pilootclubs met een nieuw ondersteuningsmodel. Iedere pilootclub doorloopt een uniek begeleidingstraject! Hoe dat gebeurt? En welke clubs dit zullen testen?Lees meer

Pagina's