Nieuws

Na jaren wachten is het zover: sinds zondag kan de (sport)sector gebruik maken van het statuut verenigingswerk voor de vergoeding van sportbegeleiders, scheidsrechters, juryleden, …Lees meer
Sinds 15 juli kan de sportsector gebruik maken van het nieuwe statuut "Verenigingswerk". Dit model kan je gebruiken om de verplichte overeenkomst tussen je vereniging en de verenigingswerker af te sluiten.Lees meer
Zoals jullie vast ook vernomen hebben, werd donderdag in de Kamer het wetsvoorstel rond verenigingswerk goedgekeurd. De nieuwe regeling gaat in vanaf 15 juli. Voor aanvang van de prestatie moet het verenigingswerk worden aangegeven via de online tool op www.bijklussen.be .Lees meer
... dit voorjaar al 2.771 personen uit 2.216 organisaties onze brochures of documenten online raadpleegden? Neem zeker een kijkje als je nog op zoek bent naar zomerlectuur.Lees meer
De nieuwe maxima voor kilometervergoedingen zijn gekend en worden vanaf 30 juni van kracht. Het nieuwe bedrag per kilometer bedraagt 0,3573 euro/km.Lees meer
Komend najaar zal het Dynamo Project weer heel wat bijscholingen en infosessies organiseren in samenwerking met federaties en lokale sportdiensten. Een overzicht van alles wat al definitief werd ingepland, vind je binnenkort o p de bijscholingenpagina; je kan makkelijk zoeken per thema en per...Lees meer
De uiterste datum van indienen hangt af van je boekjaar en je algemene vergadering. Voor de meeste sportclubs is de deadline 27 september 2018. Verwar de jaarlijkse aangifte in de rechtspersonenbelasting niet met de jaarlijkse neerlegging van de jaarrekening. Vzw's zijn verplicht om jaarlijks beide...Lees meer
Nieuwe regelgeving rond o.a. GDPR zette ons ertoe aan om een aantal bestaande documenten in een nieuw jasje te steken. Zo zijn de vrijwilligersovereenkomst en het huishoudelijk reglement geüpdatet.Lees meer
Op 30 mei liep de procedure van het ingeroepen belangenconflict rond het wetsontwerp "bijklussen" af.Lees meer
Wanneer de vereenvoudigde boekhouding van je sportclub werd goedgekeurd op de algemene vergadering, dien je deze neer te leggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.Lees meer
De Vlaamse Sportfederatie publiceerde vorige week haar nieuwe privacyverklaring.Lees meer
Heb je graag dat trainers, leden, ouders,… zich meer thuis voelen in je club? Probeer je met je club de neuzen meer in dezelfde richting te krijgen? Wil je je clubwerking iets meer stroomlijnen om tot een sterkere organisatie te komen? En hou je je sportclub graag wendbaar om in te kunnen spelen op...Lees meer

Pagina's