Nieuws

Het Dynamo Project organiseert jaarlijks in elke provincie de Dag van de Sportclubbestuurder, een bijscholings- en ontmoetingsdag voor alle sportclubbestuurders. In 2017 namen opnieuw meer dan 500 sportclubbestuurders deel. Na hun deelname konden de deelnemers ons doorgeven welke thema's zij graag...Lees meer
Het Dynamo Project is gesloten tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Onze helpdesk is opnieuw bereikbaar vanaf 2 januari. Het Dynamo Project-team wenst alle sportclubbestuurders een fijne eindejaarsperiode én een schitterend 2018!Lees meer
Een berichtje op je clubwebsite opvrolijken met een foto die je van Google plukt: het is zo gebeurd. Heb je hier geen toestemming voor gekregen van de fotograaf, dan misken je het auteursrecht en kan je door de fotograaf (of zijn vertegenwoordiger) gevraagd worden om een schadevergoeding te betalen...Lees meer
Op dinsdag 19 december organiseerde het kabinet van minister De Block een infosessie rond het statuut verenigingswerk dat op 20 februari van kracht zou worden. In januari organiseert Sport Vlaanderen samen met ISB, VSF en Sportwerk Vlaanderen drie infosessies voor vertegenwoordigers van...Lees meer
De gratis vrijwilligersverzekering die jarenlang via de provincies voorzien werd, wordt door de wijzigingen van bevoegdheden vanaf 2018 overgeheveld naar het gemeenschapsniveau. Hierdoor zullen het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk, en voor Brussel de VGC, deze polis overnemen. Op die manier...Lees meer
Heb je recent een bijscholing gevolgd en wil je voor deze bijscholing een attest van deelname bekomen? Dat kan! Het Dynamo Project maakt echter zelf geen attesten van deelname meer op, maar bezorgt wel alle noodzakelijke info aan Sport Vlaanderen, die de attesten van deelname digitaal beschikbaar...Lees meer
Op 19 december organiseert minister van Sociale Zaken, Maggie De Block, een infosessie voor de sportsector rond de nieuwe regels rond onbelast bijverdienen , ofwel het "verenigingswerk". Op 1 januari 2018 wordt in principe de nieuwe regeling rond het onbelast bijverdienen van kracht. Voor...Lees meer
Op 24 mei 2016 trad een nieuwe Europese wetgeving rond privacy in werking. Deze wetgeving is beter gekend als “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG of ook wel “GDPR” genoemd). Er werd een overgangsperiode van 2 jaar voorzien, waardoor organisaties tot 25 mei 2018 de tijd krijgen om zich...Lees meer
Het Dynamo Project biedt al enkele jaren een Website Pakket aan, waarmee sportclubs op een eenvoudige en goedkope manier een eigen website kunnen beheren. De webruimte van dat Website Pakket werd aangepast van 1 GB naar 5 GB, zodat er nu nog meer ruimte is om je clubwebsite uit te breiden.Lees meer
De voorbije weken werkte het Dynamo Project aan de planning van de bijscholingen voor het voorjaar. De eerste bijscholingen voor 2018, in samenwerking met sportdiensten en sportfederaties, zullen binnenkort op onze website verschijnen. De komende weken wordt het overzicht verder aangevuld. Benieuwd...Lees meer
Eén van de grote uitdagingen voor sportclubs is het vinden (en behouden) van voldoende vrijwilligers. Benieuwd hoe het Dynamo Project je club kan helpen om deze uitdaging aan te gaan?Lees meer
Laat zien dat een beetje regen, wind of de lage temperaturen je niet tegenhouden om ook in de laatste maand van het jaar nog een bijscholing te volgen.Lees meer

Pagina's