Nieuws

Welke impact heeft de coronacrisis op jouw sportclub? De Vlaamse Sportfederatie (VSF) lanceerde op 18 maart een eerste bevraging, en wenst nu de vinger aan de pols te houden met een tweede bevraging. Met deze tweede bevraging zal VSF tevens een...

VSF neemt, samen met haar Waalse collega’s van AISF, het voortouw om de onderhandelingen rond een nieuwe regeling voor de sportsector op gang te trekken. Ons dossier werd maandag verstuurd naar de pers en de politieke verantwoordelijken. VSF en...

Op 4 mei 2020 werd een eerste stap gezet in de versoepeling van de coronamaatregelen. Voor de sportsector betekende dit dat er opnieuw meer sportbeoefening mogelijk werd, onder enkele duidelijke beperkende voorwaarden. Op 13 mei besliste...