Wat is de gratis vrijwilligersverzekering voorzien door het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk (of de VGC)?

14/08/2020 - 13:23

Vanaf 1 april 2019 wordt de gratis vrijwilligersverzekering aangevraagd via het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk (of voor Brussel bij de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)). 

Waarover gaat het?

De gratis vrijwilligersverzekering die reeds jarenlang bestond, kan vanaf 1 april aangevraagd worden bij het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. De verzekering is vooral interessant voor feitelijke verenigingen, vzw's die opstarten en vzw's zonder personeel. De organisatie kan gratis maximum 1000 vrijwilligersuren verzekeren. De verzekering biedt waarborgen voor: burgerrechtelijke, buitencontractuele aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen.

Wat verandert er?

De erkenningsvoorwaarden worden aangepast. Organisaties die eerder al een beroep deden op deze gratis verzekering en hiervoor een erkenningsnummer hadden, zullen een nieuw erkenningsnummer moeten aanvragen. 

Via www.gratisvrijwilligersverzekering.be kunnen organisaties hun erkenning aanvragen en activiteiten beheren

Organisaties met een maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vragen vanaf 1 april hun erkenning aan bij het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk, niet meer bij de VGC.

Voor meer informatie neem je contact op met het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk.
 

 

Verzekeringen