Coronavirus: enkele verplichtingen worden uitgesteld, de deadline voor de patrimoniumtaks blijft 31 maart

Vóór 31 maart moet een vzw elk jaar enkele fiscale verplichtingen naleven i.v.m. de patrimoniumtaks en de klantenlisting.
Door het Coronavirus zijn er een aantal datums uitgesteld. Let op, de patrimoniumtaks moet nog steeds in orde gebracht worden voor 31 maart!

De patrimoniumtaks moet aangegeven worden vóór 31 maart, dit is niet gewijzigd. De waarde van het vermogen van de vzw zal bepalen of je de patrimoniumtaks al dan niet moet betalen. Sommige vzw’s ontvangen een herinneringsbrief, andere vzw’s ontvangen deze brief niet automatisch. Iedere vzw moet wel sowieso een aangifte indienen, ook al zou het om een nihil-aangifte gaan. Meer info over de patrimoniumtaks vind je in deze FAQ

Een groot deel van de andere verplichtingen krijgt uitstel door het Coronavirus. Dit zijn onder andere:

  • klantenlisting
  • btw (aangifte en betaling)
  • intracommunautaire listing
  • bedrijfsvoorheffing
  • rechtspersonenbelasting

Dit uitstel werkt niet verplichtend, je kan dit dus ook binnen de normale termijnen in orde brengen.

Bekijk de aangepaste termijnen op deze pagina.

Gepost door: 
Roeland Zwaenepoel