Laatst gewijzigd: 
dinsdag, 28 april, 2020 - 10:32

Coronavirus: preventiemaatregelen en arbeidsrechtelijke gevolgen?

Op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg kan je alle antwoorden vinden op de vragen rond de preventiemaatregelen en de arbeidsrechtelijke gevolgen veroorzaakt door de coronacrisis. Je vindt er onder andere een antwoord op volgende vragen:

  • Wat kan ik doen als mijn werkgever de maatregelen niet respecteert?
  • Welke ondernemingen moeten hun werknemers verplicht thuis laten telewerken?
  • Kan ik weigeren om naar het werk te gaan als mijn werkgever geen telewerk kan voorzien?
  • Welke preventiemaatregelen moet de werkgever nemen?
  • Wat is de situatie van een werknemer die, als gevolg van het coronavirus, ziek wordt?
  • Wat is de situatie van een werkgever die, als gevolg van het coronavirus, zijn activiteiten tijdelijk niet meer kan uitoefenen?
  • Wat is de situatie van een werkgever die, als gevolg van het coronavirus, geconfronteerd wordt met een tijdelijk gebrek aan werk?
  • Wat is de situatie van een werknemer die verhinderd is om het werk te hervatten omdat hij in quarantaine is geplaatst of omdat hij niet huiswaarts kan keren wegens een annulering van zijn terugvlucht?
  • Wat kan een werkgever doen bij de terugkeer van de werknemer uit een gebied dat getroffen is door het coronavirus?

De overheid maakt tevens een generieke gids "Veilig aan het werk" met maatregelen om verdere verspreiding of opflakkering van het virus in werkcontext tegen te gaan.