Laatst gewijzigd: 
maandag, 30 maart, 2020 - 10:54

Coronavirus: Welke steunmaatregelen kent de FOD Financiën toe ten aanzien van schulden m.b.t. bedrijfsvoorheffing, btw, personenbelasting, vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting?

De Federale Overheidsdienst Financiën heeft steunmaatregelen uitgevaardigd i.f.v. tijdelijke financiële moeilijkheden m.b.t. bedrijfsvoorheffing, btw, personenbelasting, vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting. Deze steunmaatregelen zijn ook van toepassing voor de sportsector.

Klik hier voor meer informatie.