Laatst gewijzigd: 
maandag, 30 maart, 2020 - 09:52

Coronavirus: Wordt de aanmoedigingspremie voor werknemers uitgebreid?

Werknemers van ondernemingen die aan volgende voorwaarde voldoen, komen ook in aanmerking voor de aanmoedigingspremie:

  • een substantiële daling van minstens 20% van de omzet, productie of bestellingen in de maand voorafgaand aan de onderbreking, en ten opzichte van dezelfde maand in het jaar voordien. De werkgever moet dit aantonen door een plan op te stellen waaruit deze daling blijkt en de arbeidsherverdelende maatregelen te schetsen die worden genomen.
  • voor de periode van 1 april 2020 t.e.m. 30 juni 2020.
  • de aanvraag dient steeds in volledige maanden te gebeuren.