Laatst gewijzigd: 
dinsdag, 22 september, 2020 - 21:41

Coronacrisis: Gedragscodes en protocollen

Om de versoepeling van de maatregelen voor sporters en hun sportbeoefening verantwoord en veilig te laten verlopen, heeft de klankbordgroep voor de heropstart van de sportsector gedragscodes en protocollen uitgewerkt voor verschillende doelgroepen.

Deze kan je integraal overnemen of je kan ze gebruiken als leidraad om zelf gedragscodes op te stellen. Ze mogen vanzelfsprekend niet afwijken van de coronamaatregelen zoals bepaald in het ministerieel besluit. 

Vanuit de klankbordgroep werkten we volgende generieke documenten uit: