Hoe kies je de naam van je sportvereniging?

27/01/2021 - 13:10

Je maatschappelijke naam versus je handelsnaam

Net als elke andere onderneming moet ook je sportclub een officiële naam inschrijven in de statuten. Dit wordt dan de maatschappelijke naam van je club. Deze naam wordt ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Je maatschappelijke naam kan je zelf kiezen als vereniging, maar het type vennootschap moet wel vermeld worden in je naam. Dit hoeft niet voluit, het gebruik van de afkorting volstaat. Je naam bevat dus steeds het gedeelte "vzw". 

Naast een maatschappelijke naam kan je als onderneming echter ook een handelsnaam of commerciële naam hebben. Dit is de naam waarmee je bekend bent bij het publiek. Dit is ook de naam die je gaat gebruiken op officiële documenten. Je handelsnaam kan je in principe vrij kiezen, enkel kunnen er problemen optreden wanneer je naam teveel lijkt op een al bestaande handelsnaam.

Je handelsnaam en je maatschappelijk naam mogen dezelfde zijn, maar dit is niet nodig. 


Feitelijke vereniging of vzw

De maatschappelijke naam is enkel verplicht als je ervoor kiest een vzw op te richten. Sommige sportclubs zijn echter feitelijke verenigingen. Ook een feitelijke vereniging kan een handelsnaam hebben, hier gelden dezelfde regels. Je kan deze vrij kiezen, maar houdt best rekening met bestaande namen.


Bescherming van je eigen clubnaam of handelsnaam

Je handelsnaam of clubnaam hoef je nergens neer te leggen of te registreren. Het feit dat je hem openbaar gebruikt, zorgt ervoor dat deze naam beschermd wordt. Je kan de handelsnaam echter wel laten registreren in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Dit kan nuttig zijn om later aan te tonen dat jij de naam als eerste gebruikte.

De bescherming van een handelsnaam is aan regio’s verbonden. Een regionale sportclub uit Limburg kan dus wel dezelfde of een gelijkende naam hebben als een regionale sportclub uit West-Vlaanderen. Hoe groter de invloedsfeer van de sportvereniging, hoe meer bescherming de handelsnaam zal hebben. 

 

Vermijd een naam die al gebruikt wordt

Als je een gelijkende naam of dezelfde naam gebruikt en dit zorgt voor verwarring, kan degene die de naam als eerste gebruikte je verbieden deze naam nog te gebruiken en eventueel een schadevergoeding vragen. Het is dus best dat je dit scenario vermijdt.

Om ervoor te zorgen dat je later geen problemen krijgt, kan je vooraleer je een naam kiest best eens de Kruispuntbank van Ondernemingen raadplegen om te kijken of je naam of een gelijkende naam al geregistreerd is. Daarnaast kan je ook een opzoeking doen op Google om te controleren of er geen gelijkende handelsnamen zijn, want zoals hierboven werd vermeld, is het niet verplicht om je handelsnaam te laten registreren.

 

Extra bescherming: registreer je clubnaam en logo als merk

Je kan er als club ook voor kiezen om je clubnaam en logo te laten registreren als merk. Er zijn 3 verschillende manieren om je te registreren afhankelijk van de grootte van het gebied dat beschermd wordt.

  1. Je kan registreren bij het Benelux-Bureau voor intellectuele eigendom. Dan is je merk beschermd in België, Nederland en Luxemburg.
  2. Je kan kiezen voor een Gemeenschapsmerk, dit is geldig in alle lidstaten van Europa en alle toekomstige lidstaten van Europa.
  3. Je kan kiezen voor een internationale merkaanvraag. Dit is een systeem waarbij je één aanvraag indient die dan een aanvraag aanmaakt in al de verschillende landen en daar wordt dan de nationale procedure doorlopen.

Het kan handig zijn om dit te doen als internationale of grote sportvereniging. Als kleinere vereniging is dit waarschijnlijk minder voordelig gelet op de nodige registratiekosten die je moet betalen en het beperkte voordeel dat je kan halen uit de registratie. Aangezien je door de bescherming van de handelsnaam regionaal al automatisch beschermd wordt, zonder daarvoor te moeten registreren of extra kosten te moeten maken. 
 

Vzw