Welke activiteiten vallen onder het verenigingswerk?

02/02/2021 - 15:21

Het is beperkt tot sportactiviteiten als monitor, animator, leider of coördinator.

Daaronder …

  • Sporttrainer, -lesgever, -coach, -scheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger, materiaalmeester, seingever en (jeugd)sportcoördinator
  • Conciërge van sportinfrastructuur
  • Hulp en ondersteuning bieden op occasionele en kleinschalige basis op het vlak van administratief beheer, bestuur, ordenen van archieven of het opnemen van een logistieke verantwoordelijkheid bij activiteiten in de sportsector
  • Verstrekker van opleidingen, lezingen en presentaties in de sportsector
Tewerkstelling