Hoe doe je de praktische aangifte van verenigingswerk?

03/03/2021 - 12:22

De elektronische aangifte zal niet langer gebeuren op www.bijklussen.be maar vanaf 1 februari op www.verenigingswerk.be Dit dient vooraf te gebeuren door de organisatie.

Vooraf info doorgeven

Nieuw is dat je vooraf ook informatie moet doorgeven over de verenigingswerker. Dat gaat over volgende gegevens:

  • Rijksregisternummer
  • Begin- en einduren van de prestaties (per maand)
  • Vergoeding per prestatie

Op het platform kun je op voorhand controleren of de persoon in kwestie voldoet aan de voorwaarden rond tewerkstelling en dus al dan niet in aanmerking komt voor het statuut verenigingswerk.

De verenigingswerker zelf kan geen aangifte doen op het platform maar heeft wel toegang tot de inhoud van de aangifte. Op die manier kan die persoon opvolgen welke vereniging wat heeft aangegeven. Dit is vooral nuttig indien de verenigingswerker actief is bij meerdere organisaties. Hij kan dan zelf vermijden dat de maand- en jaarmaxima worden overschreden.

Prestaties doorgeven of wijzigen

Net zoals in de vorige regeling kan je tot 1 maand nadien activiteiten in het verenigingswerk doorgeven via de onlinedienst op www.verenigingswerk.be. Heb je deze deadline gemist? Neem dan contact op met de RSZ via contact@rsz.fgov.be en vermeld daarin de noodzakelijke informatie voor de aangifte.

We vullen deze pagina verder aan als er meer informatie beschikbaar is over het platform van de overheid.

 

Tewerkstelling