Met welke regels moet je rekening houden bij het opstellen van een werkrooster?

19/02/2021 - 12:11

Je mag maximaal 50 uren per maand presteren als verenigingswerker. Maar het aantal uren wordt beoordeeld per trimester (max. 150 uren) waarbij je gemiddeld die grens niet mag overschrijden.

Bijvoorbeeld

Een medewerker werkt in januari 55 uren, in februari 20 uren en in maart 60 uren. Ondanks het feit dat deze persoon in 2 maanden het maximum overschrijdt, is er geen overtreding omdat die gemiddeld 45 uur per maand (135 uren / 3) actief was.

Let op!

Het maximaal aantal uren is geldig voor alle activiteiten als verenigingswerker (meerdere clubs).

Overuren zijn niet mogelijk. Extra prestaties moeten op voorhand overeen gekomen worden tussen beide partijen, inclusief een schriftelijke bevestiging.

Werkrooster

Vast werkrooster versus variabel werkrooster

Je kan twee soorten werkroosters hanteren bij het opstellen van de overeenkomst en aangifte bij de RSZ: een vast of een variabel werkrooster.

Bij een trainer die steeds op dezelfde momenten een team begeleidt kan je vast werkrooster opstellen. Bijvoorbeeld: elke woensdag en vrijdag training van 18u30 tot 20u (3 uur/week).

Bij ondersteunend werk kies je misschien beter voor een variabel werkrooster: 5 uren in week 1 en 7 uren in week 2. Voor de aangifte moet je de effectieve prestaties doorgeven aan de RSZ, niet het werkrooster. Je moet de verenigingswerker wel 5 dagen op voorhand informeren over wanneer die concreet moet presteren.

Werkroosters vormen vaak een probleem in de sport omdat je niet altijd kan voorspellen hoe lang een activiteit (bv. wedstrijd) zal duren.

In de overeenkomst verenigingswerk zullen beide partijen ook een "deal" sluiten omtrent het toepasselijke werkrooster. Bovendien kunnen de betrokken partijen tijdens de uitvoering van de overeenkomst het desbetreffende werkrooster steeds in onderling akkoord aanpassen of wijzigen. Komt men tot de vaststelling dat een werkrooster niet voldoet, of dat een afwijking noodzakelijk is, dan kunnen beide partijen steeds in onderling overleg een afwijking schriftelijk overeenkomen. Deze afwijking moet in ieder geval schriftelijk zijn, omdat het gewijzigde werkrooster een onderdeel vormt van de schriftelijke overeenkomst inzake verenigingswerk.

Verplichte pauzes

In de nieuwe wet verenigingswerk gelden ook beperkingen inzake werktijden. Hieronder vind je een overzicht van wanneer je een verplichte pauze moet voorzien voor de verenigingswerker.

Activiteit Pauze
Na 6 uur 15 min
Tussen 2 opeenvolgende dagen 11 uren
Na 6 opeenvolgende dagen 24 uren

 

Tewerkstelling