5 nieuwe steunmaatregelen op komst

De minister van Financiën bereidt een aantal nieuwe ondersteuningsmaatregelen voor als gevolg van de COVID-19 pandemie.
In afwachting van het Koninklijk Besluit zetten we 5 maatregelen op een rijtje. Een opvallende nieuwkomer is een belastingvermindering voor verhuurders die de huur voor leegstaande sportaccommodatie kwijtschelden.

Op 26 februari werd een voorontwerp voor enkele tijdelijke ondersteuningsmaatregelen goedgekeurd. Voor niet btw-plichtige sportclubs blijven de gevolgen beperkt. 

Hieronder vind je de 5 nieuwe maatregelen.

1. Kwijtschelding huur

De opvallendste maatregel is gloednieuw en kan een groot verschil betekenen voor alle sportclubs die huur betalen aan een onderneming. Concreet gaat het om een belastingvermindering van 30% voor de verhuurders die de huur kwijtschelden van sportclubs die verplicht gesloten werden wegens de coronamaatregelen. De maatregel is geldig voor de huur van de maanden maart, april en mei 2021. Per huurovereenkomst kan maximaal 5.000 euro per maand in aanmerking komen voor de belastingvermindering, per verhuurder maximaal 45.000 euro.

Belangrijk! Om in aanmerking te komen zal de verhuurder onderworpen moeten zijn aan de vennootschapsbelasting. In de vennootschapsbelasting wordt het voordeel voor de huurder toegekend onder de vorm van een niet-terugbetaalbaar belastingkrediet.

2. Btw- en accijnsrechten: lagere nalatigheidsinteresten

De nalatigheids- en moratoriuminteresten in de btw- en accijnsrechten worden drastisch verlaagd van 9,6% tot respectievelijk 4 en 2%. Ook de hoge btw-boete voor een te late betaling zal verlaagd worden en dalen van 15% naar 10%.

Zowel de aanpassing van de interestvoeten als de boete geldt enkel voor het tweede kwartaal 2021.

3. Verlaging minimumdrempels teruggave van btw

Vanaf 1 januari 2021 werd beslist dat startende bedrijven elke maand een terugbetaling van hun btw-krediet kunnen vragen.

Voortaan kan men voor kleinere bedragen een teruggave van de btw vragen. De nieuwe drempels zijn: 400 euro voor periodieke aangiften, 50 euro voor starters of eindejaaraangiften.

4. Afschaffing decembervoorschot btw & bv (bedrijfsvoorheffing)

Ten slotte wordt het decembervoorschot in de btw vanaf december 2021 definitief afgeschaft, in december 2020 gebeurde dit al eenmalig. Nieuw is dat dit jaar tegelijk ook het decembervoorschot in de bedrijfsvoorheffing (art. 412, lid 4 en 5, WIB 92) afgeschaft wordt.

5. Circulaire 2021/C/20 over tussenkomsten van de werkgever voor thuiswerk

De forfaitaire terugbetaling van eigen kosten van de werkgever tot een maximumbedrag van 129,48 euro wordt veralgemeend. De administratie zal dit nu ook aanvaarden buiten de context van de corona pandemie. Deze maatregel geldt uiteraard enkel voor verenigingen met eigen personeel in dienst.

Steunmaatregelen die voorlopig nog niet werden verlengd: restaurant- en cateringdiensten 

Vanaf 8 juni 2020 tot en met 31 december 2020 werd het btw-tarief verlaagd naar 6 % op restaurant- en cateringdiensten. Voorlopig is er nog geen duidelijkheid over de verlenging van deze maatregel wanneer de kantines opnieuw open mogen.

Klik hier voor het overzicht van alle coronanieuws.

Bron: FOD Financiën

Gepost door:
Sara Pannecoucke