Technisch Directeur Topsport - Taekwondo Vlaanderen vzw

Geldig tot
01/05/2021

Inleiding

Taekwondo Vlaanderen promoot taekwondo als krijgskunst en als olympische discipline in Vlaanderen. De federatie telt ruim 3.800 leden aangesloten in één van haar 80 taekwondoclubs. De federatie kent een traditie in het behalen van mondiale topprestaties met onder andere 2 top 8 plaatsen op de Olympische Spelen te Rio, een wereldtitel en 3 Europese titels.

DE FUNCTIE
De Technisch Directeur Topsport is verantwoordelijk voor de uitbouw van het tosportbeleid op korte, middellange en lange termijn met als doel het behalen van mondiale top 8 resultaten op eliteniveau. Hij/zij bewaakt de kwaliteit van de talentdetectie-, talentontwikkeling- en eliteprogramma’s.

Je taken

 • Je bent verantwoordelijk voor een efficiënte organisatie van je topsportteam en gaat actief op zoek naar continue verbetering van de werking, zowel in kwaliteit als in efficiëntie. Als enthousiaste people manager geef je richting aan medewerkers, motiveer je hen en coach je hen in hun groeitraject.
 • Je bent verantwoordelijk voor het opstellen, evalueren en implementeren van een meerjarig strategisch topsportplan, inclusief de visie op topsport, budgettering en het bepalen van resultaatsdoelen op korte en (middel)lange termijn.
 • Je zorgt voor de inbedding van het topsportbeleid in het meerjarenbeleid van Taekwondo Vlaanderen. Optimaliseren van de huidige programma’s van talentdetectie tot en met de prestatieprogramma’s voor elitesporters.
 • Je realiseert een topsportprogramma dat is gericht op het bereiken en handhaven van een internationale toppositie. Is hiervoor het aanspreekpunt en (binnen de grenzen van het vastgestelde budget) bevoegd tot het nemen van beslissingen. Staat open voor een nauwe samenwerking met de technisch directeur basiswerking.
 • Je werkt aan het verder professionaliseren van taekwondo in Vlaanderen.
 • Je ziet erop toe dat scouting, opleidingsprogramma’s en competities bijdragen aan het realiseren van het beleid op langere termijn. Laat werkzaamheden van organisatorische, administratieve en logistieke aard uitvoeren.
 • Je bent verantwoordelijk voor voldoende doorstroming van jonge talenten naar talent teams en Olympic teams via talentdetectie en –ontwikkeling.
 • Je bent verantwoordelijk voor een correcte uitvoering van het selectiebeleid voor de opname van atleten in de talent teams en Olympic teams.
 • Je bent verantwoordelijk voor het creëren van een veilige omgeving op alle vlakken voor de trainers/coaches en topsporters.
 • Je geeft leiding aan het technische kader: 
  • Je bent verantwoordelijk voor het aanstellen, functioneren en ontslag van technische, medische en ondersteunende  beroepskrachten; stuurt coaches aan van alle selecties, begeleidt en beoordeelt hen.
  • Je draagt zorg voor het samenstellen van een technisch begeleidingsteam rondom de sporter i.s.m. de bondscoach/hoofdcoach. 
  • Je zorgt ervoor dat de organisatorische en administratieve randvoorwaarden voor het functioneren van coaches zijn geregeld.
 • Je bent betrokken bij het ontwikkelen van trainersvorming samen met de directeur sportkaderopleiding. Zorgt dat de opleiding topsport verbonden is met het opleidingsbeleid van Taekwondo Vlaanderen voor een optimale doorstroom.
 • Je onderhandelt in overeenkomsten inzake studies, werk, huisvesting, contacten met media en managers, en de organisatorische en administratieve randvoorwaarden hiervan. 
 • Je behartigt de belangen van Taekwondo Vlaanderen (tijdens belangrijke evenementen). Bouwt en onderhoudt contact met zowel interne als externe stakeholders. Figureert als klankbord voor het technische topsportbeleid van Taekwondo Vlaanderen en vervult publicitaire en promotionele werkzaamheden.
 • Je initieert vernieuwing op verschillende gebieden van de topsport. Volgt hiervoor diverse ontwikkelingen op en bouwt en onderhoudt een netwerk van deskundigen.

DE STRUCTUUR
De Technisch Directeur Topsport werkt nauw samen met de Technisch Directeur basiswerking en rapporteert aan het dagelijks bestuur. De kandidaat moet een brede ervaring hebben in sportmanagement/ontwikkeling en een innoverende en drijvende persoonlijkheid zijn.

Je profiel

 • Bachelor/Master werk- en denkniveau.
 • Ruime ervaring in leidinggeven en beschikt over excellente leiderschapskwaliteiten, gebaseerd op waarden zoals respect en eerlijkheid.
 • Kennis van de Belgische sportstructuur is een troef.
 • Sterke communicatievaardigheden.
 • Ervaring in topsportomgeving en het opzetten van een topsport infrastructuur.
 • Affiniteit en kennis van Taekwondo en in het bijzonder het Olympische sparren.
 • Ervaring in het aansturen van professionals en vrijwilligers.
 • Besluitvaardig.
 • Stressbestendig.
 • Verbinder van (groepen) mensen.
 • Stelt hoge eisen aan zichzelf en staat daarom steeds open voor constructieve kritiek.
 • 24/7 mentaliteit.
 • Uitstekende schriftelijke en mondelinge vaardigheden in het Engels en Nederlands. Frans is een pluspunt.
 • Beschikken over een netwerk binnen de internationale taekwondowereld is een troef.

Wij bieden

 • Een voltijdse opdracht in een sportieve en ambitieuze omgeving, in dienstverband of gekoppeld aan een passende aannemingsovereenkomst.
 • Uitdagingen binnen de diverse programma’s richting Parijs 2024 en Los Angeles 2028.
 • Passende arbeidsvoorwaarden en concurrentiële verloning.
 • Mits positief advies door de Taskforce Topsport een contract tot eind 2022 met de mogelijkheid op verlenging.

Geïnteresseerd

Na een eerste selectie op basis van de sollicitatiebrief en het CV volgt een gesprek waarin we zullen peilen naar je motivatie, competenties en ervaringen. Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
De subsidiëring van de functie van de Technisch Directeur Topsport is mede afhankelijk van een akkoord van Sport Vlaanderen, na advies van de Taskforce Topsport, over de geschiktheid van de kandidaat.
Daarbij zal rekening gehouden worden met het functieprofiel, topsportervaring, pedagogische ervaring, elders verworven competenties en reeds eerder behaalde resultaten inzake topsport en visie op het toekomstig topsportbeleid.

INTERESSE?
Komen jouw kwaliteiten overeen met dit profiel, stuur dan voor 1 mei 2021 een gemotiveerde sollicitatiebrief met CV naar president@taekwondo.be of per post naar Taekwondo Vlaanderen, t.a.v. Dhr. Erik Baert, H. Van Veldekesingel 150/73, 3500 Hasselt.
Je kan rekenen op een discrete behandeling van je kandidatuur.
Meer informatie over onze federatie op www.taekwondo.be