003 GDPR: analyse en documentatie van gerechtvaardigd belang

Welke stappen dien je te zetten vooraleer gebruik te maken van gerechtvaardigd belang

De term “gerechtvaardigd” belang zegt het al een beetje. Je moet rechtvaardigen waarom je dit doet. Je zal dus je argumenten moeten opsommen. Duid in je verwerkingsregister dus niet zomaar aan dat het gerechtvaardigd is, zonder dit te documenteren.

In 2017 deed het Hof van Justitie van de Europese Unie  een uitspraak in het arrest Rigas. Uit dit arrest wordt sindsdien de driestappentoets gebruikt om deze afweging te doen. We leggen je deze stappen hieronder verder uit.

Je zal je rechtvaardiging in 3 opeenvolgende stappen moeten kunnen aantonen (en documenteren) én je zal maximale transparantie moeten garanderen naar de betrokkenen toe. Je zal meer bepaald moeten aantonen dat je zelf een te rechtvaardigen belang hebt bij deze verwerking, dat deze ook echt noodzakelijk is om dat belang te realiseren én dat er een evenwicht is tussen jouw belang en de inbreuk op de privacy van de betrokkene. Bij dat laatste moet je je eigenlijk in de plaats van de betrokkene stellen en je afvragen of die betrokkene redelijkerwijze kan of zou verwachten dat je deze verwerking gaat maken. 

Het document in bijlage geeft je een invulformulier om deze noodzakelijke documentatie op te maken.

Wil je het arrest volledig raadplegen, dan kan je het terugvinden op de website van Europa: EUR-Lex - 62016CJ0013 - EN - EUR-Lex (europa.eu).

Update documenten

  • versie 1 (april 2021)

Sportclubbestuurders bij een erkende federatie, erkende federaties en sportdiensten

  • Heb je al een account op onze website? Log in en vervolgens kan je onmiddellijk het document downloaden.
  • Heb je nog geen account op onze website, dan moet je eerst registreren. Een medewerker controleert eerst je registratie en na bevestiging kan je vervolgens het document downloaden.

Anderen

  • Schaf een jaarlicentie aan voor onze website en krijg toegang tot alle documenten en online brochures.