Nieuws

... tussen 2009 en 2017 bijna 7.000 sportclubs gebruik maakten van de dienstverlening van het Dynamo Project?

Het portretrecht staat eigenlijk los van de GDPR-wetgeving. Bij portretrecht moet je vooral kijken naar de manier waarop de foto genomen is en op basis hiervan al dan niet toestemming vragen.

De Vlaamse Sportfederatie en het Dynamo Project gaan sportclubs duurzaam versterken in een nieuw experimenteel project “Clubgrade”. Het najaar van 2017 stond volledig in het teken van inputverzameling. In het voorjaar 2018 zetten we deze input om...