Nieuws

Dynamo Project wil mee inspelen op de good practices van het werk- & sportveld. Want in Vlaanderen werken wekelijks duizenden sportclubbestuurders aan de goeie werking van hun club. En dat mag gezien worden!

Persaandacht genereren voor je sporters en sportclub, het blijft een moeilijk gegeven. We willen onze sport(club) promoten, ook in de media. Maar hoe pak je dit nu aan?