Nieuws

Het zit er weer op. In 2019 vierden we samen met jullie feest op de Dag van de Sportclubbestuurder. Bedankt iedereen. Het werd een recordeditie!

Je aanwezigheid op sociale media wordt, ook als sportclub, nog steeds belangrijker. Daarom maakten we twee inspiratiegidsen die je wegwijs maken in een aantal aspecten van Facebook en Instagram.

Federaties, clubs, lokale overheden,... kunnen nog tot 31 maart 2020 een project indienen voor subsidies rond bovenlokale sportinfrastructuur. Er zal minstens 5 miljoen euro beschikbaar zijn. We zetten alle begeleiding en informatie hieronder op...