Nieuws

Op 19 december organiseert minister van Sociale Zaken, Maggie De Block, een infosessie voor de sportsector rond de nieuwe regels rond onbelast bijverdienen, ofwel het "verenigingswerk". 

Op 1 januari 2018 wordt in principe...

Op 24 mei 2016 trad een nieuwe Europese wetgeving rond privacy in werking. Deze wetgeving is beter gekend als “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG of ook wel “GDPR” genoemd). Er werd een overgangsperiode van 2 jaar voorzien, waardoor...

Het Dynamo Project biedt al enkele jaren een Website Pakket aan, waarmee sportclubs op een eenvoudige en goedkope manier een eigen website kunnen beheren. De webruimte van dat Website Pakket werd aangepast van 1 GB naar 5 GB, zodat er nu nog meer...