Pilootproject begeleidingstraject "Een vrijwilligersvriendelijke sportclub 2016" Balen

 Leeft in je sportclub ook het besef dat vrijwilligers absoluut nodig zijn om de toekomst van de club te garanderen?

Ondervindt je sportclub soms moeilijkheden bij het vinden en behouden van vrijwilligers?

Wil je sportclub werk maken van een doordacht vrijwilligersbeleid?

 

Stel je dan nu kandidaat voor het pilootproject begeleidingstraject “Een vrijwilligersvriendelijke sportclub anno 2016”!

Begin 2015 startten reeds 65 sportclubs een traject "Een vrijwilligersvriendelijke sportclub".
Voor 81% van de deelnemende clubs is een tekort aan vrijwilligers de drijfveer om deel te nemen aan het traject.

Uit de effectmeting blijkt dat na slechts 2 workshops
in 68% van de clubs een nieuwe wind waait op vlak van vrijwilligersbeleid
en dat 72% van de clubs nieuwe vrijwilligers rekruteerde!

 

In 2016 organiseert sportdienst Balen in samenwerking met het Dynamo Project en Koen Vermeulen een begeleidingstraject "Een vrijwilligersvriendelijke sportclub" voor haar sportclubs!

Inhoud

Tijdens de begeleidingstrajecten leren de deelnemers hoe ze hun sportclub door de bril van de vrijwilliger kunnen bekijken en worden ze getraind in algemene principes om met hedendaagse vrijwilligers te werken. Het traject is een unieke kans om sportclubs te inspireren! De theoretische omkadering wordt door middel van een zes-stappenplan onmiddellijk in de praktijk gebracht:

 1. Stel een vrijwilligersverantwoordelijke aan in je sportclub (Tool 1: ‘De vrijwilligersverantwoordelijke’)
 2. Inventariseer en contacteer (potentiële) vrijwilligers in je sportclub (Tool 2: ‘De betrokkenheidscirkels’)
 3. Organiseer een FLEXIVOL-receptie en krijg inzicht in hoe vrijwilligers je sportclub zien (Tool 3: ‘De FLEXIVOL-receptie’)
 4. Bouw samen een visie op rond vrijwilligerswerk (Tool 4: ‘Het vrijwilligersmanifest’)
 5. Analyseer de sterke en zwakke punten van je vrijwilligerswerking en formuleer concrete acties (Tool 5: ‘De bollen van het vrijwilligersbeleid’)
 6. Evalueer je vrijwilligerswerking (Tool 6: ‘Het label vrijwilligersvriendelijke sportclub’)

Meer weten? Lees dan zeker de brochure "Een vrijwilligersvriendelijke sportclub".

Voorwaarden clubs

 • De club is aangesloten bij een erkende sportfederatie.
 • De club wordt geselecteerd door de sportdienst van Balen en ontvangt de link naar dit inschrijvingsformulier.
 • De club is gemotiveerd om deel te nemen aan aan traject en werk te maken van een duurzaam vrijwilligersbeleid.
 • De deelname wordt gedragen binnen het bestuur van de club.
 • De club zal steeds met twee dezelfde personen tijdig aanwezig zijn op de vijf workshops.
 • De club betaalt een waarborg van 250 euro. De waarborg wordt volledig terugbetaald wanneer alle sessies bijgewoond zijn.

Data en locatie traject

LocatieTijdstipWorkshop 1Workshop 2Workshop 3Workshop 4Workshop 5
Balen19u tot 22umaandag
22 februari 2016
maandag
18 april 2016
woensdag
8 juni 2016
maandag
17 oktober 2016
donderdag
15 december 2016


Heb je er al zin in?

Stel je dan kandidaat bij de sportdienst van Balen (Chantal.Bylemans@balen.be). Bezorg zeker volgende gegevens:

 • naam van je club
 • gegevens van jullie contactpersoon (naam, email en gsm)
 • motivatie om deel te nemen

De sportdienst zal de geselecteerde sportclubs een link bezorgen naar het inschrijvingsformulier: