20200515 - Verslag bestuursorgaan VSF

Verslag van de raad van bestuur van VSF van 15 mei 2020.

Dit verslag is enkel te downloaden door personen die geregistreerd zijn als medewerker van een federatie, lid van VSF.