Sessie 'Sportbeoefenaars: de sociaalrechtelijke spelregels'

Dynamo bijscholingstype

Als bestuurder van een sportclub onderteken je soms een overeenkomst met een sportbeoefenaar. Daarbij worden de modaliteiten van de samenwerking vastgelegd en worden vergoedingen overeengekomen. De praktijk toont aan dat de betrokken partijen de sociaalrechtelijke gevolgen van hun afspraken vaak verkeerd inschatten. Een ‘pure amateur’ blijkt plots als een betaalde sportbeoefenaar beschouwd te worden. Een afspraak over de betaling van een kostenvergoeding riskeert een arbeidsovereenkomst te zijn. Met alle mogelijke negatieve gevolgen en risico’s. En gelden de regels voor sportbeoefenaars ook voor trainers?

Laat je niet verrassen en informeer je in het kader van deze sessie over de sociaalrechtelijke spelregels die op sportbeoefenaars van toepassing zijn.

Peter Roosens en Stéphanie Rondelez zijn beiden expert arbeidsrecht en zijn vanuit die expertise ook zeer actief in de sportwereld, waar zij hoofdzakelijk clubs en federaties adviseren en vertegenwoordigen voor de rechtbank. Ze zijn als advocaat verbonden aan het kantoor Curia.

Deze sessie komt aan bod op volgende momenten: