Sessie 'Subsidies en ondersteuning voor sportclubs – Ook het Autonoom Provinciebedrijf Sport van de provincie Antwerpen (APB Sport) heeft wat voor je sportclub in petto!'

Als sportclub kun je terecht bij het APB Sport voor informatie, ondersteuning en begeleiding op verschillende domeinen: G-sport (gehandicaptensport), bovenlokale sportinfrastructuur, sportvorming, subsidies en het uitlenen van sportmaterialen. Je krijgt een overzicht van de verschillende zaken waarvoor je als sportclub terecht kunt bij het APB Sport.
Sportclubs doen vaak een beroep op gemeentelijke subsidies, maar ook op het provinciale niveau kun je als sportclub financiële ondersteuning bekomen. In deze sessie bespreken we de subsidiemogelijkheden voor de sportclubs van de provincie Antwerpen, gericht op G-sport , jeugdsport en internationale sportmanifestaties.

Een medewerker van het APB Sport maakt je wegwijs binnen de kansen die het provinciebestuur biedt aan lokale sportclubs.

Deze sessie komt aan bod op volgende momenten: