Sessie 'Tips voor een geslaagde onderhandeling'

Dynamo bijscholingstype

Iedereen onderhandelt. In permanentie. We onderhandelen met collega’s over de werkverdeling. Met bedrijven over sponsoring. Met leveranciers over prijzen en leveringsmodaliteiten. Met sporters over contracten en transfers. Je kunt er niet omheen: onderhandelen maakt steeds meer deel uit van het sportleven.
Tijdens deze sessie gaan we na je hoe je betere deals sluit zonder de relatie met je onderhandelingspartner in gevaar te brengen. We zullen ook de voorbereiding van de onderhandeling en enkele onderhandelingstactieken van naderbij bekijken.

Luc Cipers is als sociaal wetenschapper vooral geïnteresseerd in de manier waarop mensen met elkaar communiceren. Hij is sinds 1997 voltijds aan de slag als trainer in bedrijven en organisaties.

Deze sessie komt aan bod op volgende momenten: