Traject "Een vrijwilligersvriendelijke sportclub".

Tijden veranderen: mensen willen zich nog steeds vrijwillig inzetten binnen je sportclub, maar ze doen dat op een andere manier dan pakweg twintig jaar geleden. Om voldoende vrijwilligers te vinden én te behouden binnen je sportclub heb je een duurzaam vrijwilligersbeleid nodig. Het Dynamo Project biedt je sportclub een uitgelezen kans om hierrond aan de slag te gaan!

In het voorjaar van 2015 startten reeds 65 sportclubs een traject "Een vrijwilligersvriendelijke sportclub".
Voor 81% van de deelnemende clubs is een tekort aan vrijwilligers de drijfveer om deel te nemen aan het traject.

Uit de effectmeting blijkt dat na slechts 2 workshops
in 68% van de clubs een nieuwe wind waait op vlak van vrijwilligersbeleid
en dat 72% van de clubs nieuwe vrijwilligers rekruteerde!

Traject van 5 workshops in 2016

Tijdens de begeleidingstrajecten leren de deelnemers hoe ze hun sportclub door de bril van de vrijwilliger kunnen bekijken en worden ze getraind in algemene principes om met hedendaagse vrijwilligers te werken. Het traject is een unieke kans om sportclubs te inspireren! De theoretische omkadering wordt door middel van een zesstappenplan onmiddellijk in de praktijk gebracht:

 1. Stel een vrijwilligersverantwoordelijke aan in je sportclub (Tool 1: ‘De vrijwilligersverantwoordelijke’)
 2. Inventariseer en contacteer (potentiële) vrijwilligers in je sportclub (Tool 2: ‘De betrokkenheidscirkels’)
 3. Organiseer een FLEXIVOL-receptie en krijg inzicht in hoe vrijwilligers je sportclub zien (Tool 3: ‘De FLEXIVOL-receptie’)
 4. Bouw samen een visie op rond vrijwilligerswerk (Tool 4: ‘Het vrijwilligersmanifest’)
 5. Analyseer de sterke en zwakke punten van je vrijwilligerswerking en formuleer concrete acties (Tool 5: ‘De bollen van het vrijwilligersbeleid’)
 6. Evalueer je vrijwilligerswerking (Tool 6: ‘Het label vrijwilligersvriendelijke sportclub’)

Meer weten? Lees dan zeker de brochure "Een vrijwilligersvriendelijke sportclub".

Voorwaarden clubs

In 2016 organiseert het Dynamo Project in totaal acht begeleidingstrajecten "Een vrijwilligersvriendelijke sportclub" in samenwerking met elf partners (zowel sportfederaties als sportdiensten). Aan elk traject kunnen twaalf sportclubs deelnemen. Clubs die aan volgende voorwaarden voldoen, kunnen zich inschrijven:

 • De club is gemotiveerd om deel te nemen aan het traject en werk te maken van een duurzaam vrijwilligersbeleid.
 • De deelname wordt gedragen binnen het bestuur van de club.
 • De club zal steeds met twee dezelfde personen tijdig aanwezig zijn op de vijf workshops.
 • De club is aangesloten bij een erkende sportfederatie.
 • De club houdt rekening met een bijdrage van 312,5 euro in het traject. Als de kostprijs een belemmering vormt, worden de mogelijkheden samen bekeken.

Data en locaties trajecten

Je club kan deelnemen aan één van volgende trajecten. Je kan deelnemen aan het traject dat het dichtst bij je club in de buurt plaatsvindt:

De workshops vinden steeds 's avonds plaats (van 19u tot 22u).

Interesse?

Alle trajecten in 2016 zijn reeds gestart. Vanaf augustus 2016 kunnen clubs zich inschrijven voor een traject in 2017.

Vragen?

Neem contact op met het Dynamo Project (info@dynamoproject.be - 09 243 12 94).