Typologie van sportclubs

Het Dynamo Project ontwikkelde in samenwerking met de Universiteit Gent een typologie van de sportclubs. Het onderzoek onderscheidt vier types sportclubs op basis van de capaciteit (het 'kunnen') en de bereidheid (het 'willen') om veranderingen in de sportclub aan te brengen. De indeling in types sportclubs kan verschillende actoren (zoals sportfederaties, sportdiensten) helpen om hun sportclubondersteuning af te stemmen op de noden van de verschillende soorten sportclubs.en nog efficiënter aan te bieden.

De Grote Sportclubenquête

In april 2012 begon De Grote Sportclubenquête, een grootschalig onderzoek naar het reilen en zeilen van de Vlaamse sportclubs. De enquête werd georganiseerd door het Dynamo Project, de Vlaamse Sportfederatie en het Bloso, in samenwerking met het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid. Al die organisaties hebben de koppen bij elkaar gestoken om de Vlaamse sportclubs zo goed mogelijk te ondersteunen. Zo'n 1.750 sportclubs vulden de enquête in. Voor een kort videobericht waarin minister Muyters het doel van de enquête toelicht, klik hier.

De enquête is onder meer gebaseerd op een wetenschappelijk onderzoek naar typologieën van sportclubs dat de Universiteit Gent in opdracht van het Dynamo Project voerde. Daarnaast bevat de enquête nog heel wat andere interessante vragen.

Door de gedetailleerde informatie die de bevranging opleverde, kreeg elke club een inzicht in zijn eigen werking. Alle sportclubs die de enquête beantwoorden, ontvingen een persoonlijk rapport. Ook sportfederaties en sportdiensten ontvingen een rapport over hun clubs, op voorwaarde dat een minimum aantal clubs de vragenlijst invulde. De gegevens die openbaar worden gemaakt, zijn uiteraard anoniem.

Op vrijdag 14 september 2012 presenteerden het Dynamo Project en het Bloso de resultaten van De Grote Sportclubenquête in Berchem. Zo'n 160 vertegenwoordigers van sportfederaties, sportdiensten, Bloso, het Departement CJSM en het kabinet Sport waren daarop aanwezig. Klik op onderstaande topics om de presentatie te openen.

Typologie van de sportclubs in jouw federatie of gemeente?

Wil je als federatie of gemeente graag aan de slag met de typologie? Neem dan contact op met het Dynamo Project via info@dynamoproject.be om de mogelijkheden te bespreken.