Wat houdt het nieuwe statuut "Verenigingswerk" in?

Deze zomer berichtten we reeds over de algemene principes van een statuut vrijetijds- of verenigingswerk, zoals opgenomen in het Zomerakkoord. Via een persbericht formuleerde de Vlaamse Sportfederatie nog eens de nood in de sportsector aan een aangepast statuut voor de sportbegeleiders. De kogel lijkt nu door de kerk: vanaf 20 februari 2018 zou de sportsector een beroep kunnen doen op het nieuwe statuut om onder meer trainers te vergoeden. Onderstaande informatie is nog steeds onder voorbehoud van goedkeuring van de wettekst door het federale parlement.

Voorwaarden

De regering-Michel legde vast dat werknemers die minimum 4/5 werken, zelfstandigen in hoofdberoep (voor een andere activiteit dan de zelfstandige hoofdactiviteit) en gepensioneerden in de non-profitsector onbelast tot een bepaald grensbedrag kunnen bijverdienen. Het gaat dan op jaarbasis om maximum 6.000 euro en op maandbasis maximum 500 euro

Om welke taken gaat het?

Volgens de laatste berichten maakte de federale regering twee lijsten met functies die in aanmerking zullen komen voor het verenigingswerk. De eerste lijst omschrijft elf diensten van burgers aan burgers. De tweede lijst somt zeventien taken in het verenigingswerk op.

Specifiek voor sport, gaat het om de volgende taken of functies: 

  • Sportlessen
  • Sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden;
  • Beheerder, huismeester, monitor of bewaker van vakantiekolonies, speelpleinen en jeugd- en sportkampen;
  • Hulp en ondersteuning bieden op occasionele en kleinschalige basis op het vlak van het administratief beheer, het bestuur, ordenen van archieven of de praktische organisatie van activiteiten van sportverenigingen, natuurorganisaties, organisaties ter bescherming van het cultureel en historisch erfgoed, jeugdorganisaties, organisaties voor ontwikkelingssamenwerking, musea, verenigingen ter bevordering van platische en literaire kunst, theaterhuizen en -gezelschappen, muziekensembles, zanggezelschappen, dansgezelschappen en circusgroepen;
  • Hulp bieden op occasionele en kleinschalige basis bij het opstellen van nieuwsbrieven en andere publicaties evenals websites met het oog op informeren, sensibiliseren of permanente educatie van een groot publiek voor sportverenigingen, natuurorganisaties, organisaties ter bescherming van het cultureel en historisch erfgoed, jeugdorganisaties, organisaties voor ontwikkelingssamenwerking, musea, verenigingen ter bevordering van plastische en literaire kunst, theaterhuizen en -gezelschappen, muziekensembles, zanggezelschappen, dansgezelschappen en circusgroepen.
  • Verstrekker van opleidingen, lezingen, presentaties en voorstellingen over culturele, artistieke en maatschappelijke thema's evenals thema's m.b.t. het leefmilieu, bij sportverenigingen, natuurorganisaties, organisaties ter bescherming van het cultureel en historisch erfgoed, jeugdorganisaties, organisaties voor ontwikkelingssamenwerking, musea, verenigingen ter bevordering van plastische en literaire kunst, theaterhuizen en theatergezelschappen, muziekensembles, zanggezelschappen, dansgezelschappen, circusgroepen en bibliotheken.

Bekijk de volledige lijst van activiteiten.

Welke administratie en belasting?

Organisaties die een beroep doen op verenigingswerkers, zullen hiervan via een app aangifte kunnen doen. Indien aan alle voorwaarden wordt voldaan, zal de verenigingswerker niet belast worden voor deze bijverdiende bedragen en zal de organisatie die er een beroep op doet geen sociale zekerheidsbijdragen moeten betalen. 

De organisatie zal voor de verenigingswerker een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en een verzekering lichamelijke ongevallen moeten afsluiten.

Meer informatie?

In december en januari vinden de eerste infosessies over het nieuwe statuut plaats. Het Dynamo Project en de Vlaamse Sportfederatie zullen aanwezig zijn op deze infosessies en voorzien nadien de nodige ondersteuning (infosessie, handleiding...) voor sportfederaties en sportclubs.

DoelpubliekInfosessies
Vertegenwoordigers van sportfederaties en lokale besturen
  • Dinsdag 19/12/2017: Algemene infosessie door kabinet van minister De Block om 18u30 in Brussel (Auditorium van Rijksdienst voor Sociale Zekerheid – Victor Hortaplein 11 - 1060 Brussel). Deze sessie is voorbij.
  • Vrijdag 12/01/2018: Infosessie van Sport Vlaanderen, VSF, ISB en Sportwerk Vlaanderen om 14u in Leuven (VAC-gebouw DIrk Bouts, Diestsepoort 6, 3000 Leuven). Klik hier om je in te schrijven.
  • Maandag 15/01/2018: Infosessie van Sport Vlaanderen, VSF, ISB en Sportwerk Vlaanderen om 14u in Gent (VAC-gebouw Virginie Loveling, Koningin Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gent). Klik hier om je in te schrijven.
  • Dinsdag 16/01/2018: Infosessie van Sport Vlaanderen, VSF, ISB en Sportwerk Vlaanderen om 14u in Antwerpen (Huis van de Sport, Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem). Klik hier om je in te schrijven.
Bestuurders / medewerkers van sportclubsHet Dynamo Project zal aanwezig zijn op bovenstaande infosessies, en zal nadien infosessies over het nieuwe statuut aanbieden voor bestuurders en medewerkers van sportclubs.