Vlaamse Sportfederatie vzw

Het Dynamo Project is een project van de Vlaamse Sportfederatie vzw (VSF) dat sportclubs in Vlaanderen ondersteunt op vlak van management. De Vlaamse Sportfederatie is de overkoepelende federatie van de erkende en/of gesubsidieerde sportfederaties in Vlaanderen. De Vlaamse Sportfederatie vzw wil een positieve bijdrage leveren tot het uitbouwen van kwalitatief hoogstaande sportfederaties in Vlaanderen door:

  • Op te treden als vertegenwoordiger van het geheel van de aangesloten sportfederaties naar de overheid toe en waar daar wordt om gevraagd.
  • De aangesloten sportfederaties regelmatig te informeren.
  • De aangesloten sportfederaties op juridisch, administratief, organisatorisch en beleidsmatig vlak te ondersteunen.
  • De behoeften van de aangesloten sportfederaties te detecteren waarvoor onderzoeks- en studiewerk noodzakelijk is.

De leden van de Vlaamse Sportfederatie zijn meer dan 80 erkende en/of gesubsidieerde Vlaamse sportfederaties of sportorganisaties van algemeen belang. Dit zijn zowel unisportfederaties, recreatieve sportfederaties als organisaties voor sportieve vrijetijdsbesteding.

Link: www.vlaamsesportfederatie.be