Bijscholing "Werken met Google Formulieren"

Inhoud bijscholing

Google Drive is de verzamelnaam voor een aantal gratis online toepassingen van Google. Via een Google-account krijg je immers een aantal zeer handige tools ter beschikking die je zowel privé als zakelijk heel goed kan gebruiken, mits je de functionaliteiten ervan onder de knie hebt. Tijdens deze vorming leer je de tool Google Formulieren beter kennen en ga je er meteen mee aan de slag!

We laten je onder meer zien hoe je een online inschrijvingsformulier opmaakt en de inschrijvingen verwerkt. We bekijken de verschillende vraagtypes, hoe je een Google Formulier publiceert en laat invullen en hoe je daarna de antwoorden op het Google Formulier raadpleegt (zowel individuele antwoorden als het totaaloverzicht). Je ontwerpt tijdens deze sessie zelf een Google Formulier en koppelt het aan een spreadsheet (Excel). Je leert een formulier uitschakelen (of resetten) en samenwerken met een collega aan hetzelfde formulier.

In het tweede deel van de workshop leer je secties maken om respondenten te sturen op basis van zijn/haar antwoorden. Je leert ook werken met gegevensvalidatie (voorwaarden stellen aan gegeven antwoorden, bijvoorbeeld het verplicht invoeren van e-mailadres).
Ook het sturen van automatisch gepersonaliseerde e-mails naar respondenten komt in deze vorming aan bod.

Deze vorming vereist geen voorkennis en is erg praktisch gericht.

Duur

Deze bijscholing duurt ongeveer 3 uur (inclusief pauze).

Min aantal deelnemers

Maximum: 20 deelnemers. Absoluut minimum: 10 deelnemers.

Praktisch

  • PC - lokaal met 20 pc’s (geen tablets) voor de deelnemers, 1 pc en beamer, scherm voor de docent. Laat de deelnemers zeker zelf geen laptop of tablet meebrengen; de lesgever voorziet tijdens de bijscholing namelijk géén tijd om in te gaan op technische problemen met het toestel of de internetverbinding.
  • De lesgever zorgt (indien nodig) voor een Google-account voor elke deelnemer.
  • Internetverbinding voor alle pc’s
  • De aanvrager zorgt voor accommodatie, ontvangst, catering en afdrukken aangeleverd lesmateriaal.
  • De aanvrager zorgt voor de promotie van de bijscholing en ontvangst van het inschrijvingsgeld.
  • Inschrijvingen kunnen via een online inschrijvingsformulier op de site van het Dynamo Project verlopen (de aanvrager krijgt een bevestiging van iedere inschrijving).
  • Dynamo Project factureert totaalbedrag naar de aanvrager.
  • Tenzij de aanvrager anders aangeeft, verstuurt het Dynamo Project voor de bijscholing een herinneringsmail en na de bijscholing de attesten samen met een link naar het evaluatieformulier naar alle deelnemers.

Kostprijs

Voor deze bijscholing gelden volgende tarieven:

Deelnemer

Deelnameprijs

Bestuurder sportclub aangesloten bij een erkende federatie, medewerker erkende federatie12,5 euro
Bestuurder sportclub aangesloten bij een niet-erkende federatie, medewerker niet-erkende federatie of anderen30 euro
Sportfunctionaris20 euro