Word jij onze nieuwe vraagverkenner?

Sportclubs ondersteunen anno 2021. Een uitdaging waar we binnen Clubgrade samen onze schouders onder zetten. 

We zijn trots op ons team aan de frontlinie, de vraagverkenners. Dit zijn sportclubondersteuners in hart en nieren. Deze groep van gemotiveerde en ervaren sportprofessionals doorkruisen Vlaanderen. Wij zoeken versterking voor dit team!

 

Wat doet een vraagverkenner binnen Clubgrade? 

Clubgrade versterkt de clubs op bestuurlijk niveau. En we vertrekken steeds van een centrale vraag of probleem die de club zèlf voorlegt.

Het woord "vraagverkenner" zegt het zelf. Een vraagverkenner "verkent" letterlijk de vraag van de sportclub, het probleem waarvoor zij in eerste instantie beroep doen op een Clubgrade-traject. Vraagverkenners helpen de sportclubs door een gesprek aan te gaan met iedereen binnen de club (bestuur, vrijwilligers, ouders, leden,...) . Ze stellen de juiste vragen en komen samen met de club tot concrete actie. 

Clubgrade groeit en zoeken dus extra versterking. Als sportclubondersteuner heb je de nodige skills nodig om in een club de knelpunten te analyseren, gesprekken te begeleiden en sturen, aandacht te hebben voor iedereen, rust scheppen bij het bestuur,... Kortom, sportclubs verbinden en sterker maken op lange termijn. 

Maak alvast kennis met het team.

Interesse? 

Stap met ons mee in het Clubgrade-verhaal en volg de opleiding "sportclubondersteuning voor professionals"..

De 4-daagse opleiding start op 29 april.  Alle info en inschrijven via onze website

Vraagverkenners zijn sportclubondersteuners 2.0. 

Vraagverkenner Paula Vanhoovels

Afbeelding
Vraagverkenner

Paula is vraagverkenner van het eerste uur. Ze is sinds 2018 betrokken bij Clubgrade en daarnaast ook fulltime aan de slag als sportclubondersteuner bij de Vlaamse Atletiekliga. We stelden haar enkele vragen rond haar ervaringen.

 

1. Welke capaciteiten zijn belangrijk bij een vraagverkenner?

Je moet een groep kunnen begeleiden op een open en verbindende manier. Daarvoor moet je op een korte tijd vertrouwen bekomen en dat vraagt vooral sociale vaardigheden.

Clubkennis op zich is geen vereiste. Als vraagverkenner stimuleer je het overleg en bewaak je dat iedereen aan bod komt. Daardoor kunnen we ook gemakkelijk ingezet worden in andere sporten dan deze waarin we zelf actief zijn. Meer nog. Actief zijn als vraagverkenner in de eigen sport wil Clubgrade vermijden omdat je dan té snel de drang kan hebben om ideeën aan te brengen. 

2. Je bent zelf actief in de clubondersteuning binnen de Vlaamse atletiekclubs. Wat is dan de meerwaarde van Clubgrade? 

Ik was al lang op zoek naar een goede formule voor clubbegeleiding. Ik deed clubbezoeken, gewapend met cijfergegevens en analyses van de clubs. Tijdens die bezoeken kwamen alle aspecten van de werking wat aan bod. Maar ik geraakte daarbij niet tot de kern van de club en ik had er niet het beste gevoel bij. 
Ik nam deel aan de sessies van Clubgrade om mezelf als clubbegeleider te versterken, in functie van mijn taak binnen de federatie. Ik was zoekend naar een goede tool voor mijn clubbegeleidingen.

Ik kan de meerwaarde van Clubgrade samenvatten in 4 pijlers. 

Tools

De tools waarmee Clubgrade werkt – en die in coronatijd nog digitaal werden omgebouwd - zijn een leidraad voor de begeleider. Ze visualiseren voor de deelnemers ook mooi de werkpunten. Ze zorgen voor een aanpak en een structuur die uniform is én werkt. Zonder die tool zouden we niet zo snel tot een resultaat komen.

Bottom-up

Clubgrade werkt bottom-up, vanuit het hart van de club. En dat is een zeer grote troef die te weinig wordt toegepast in federaties. Elke club is verschillend, elke club heeft haar eigen waarden en werkpunten. Die moet je versterken vooraleer je externe doelen, op federatieniveau, kan nastreven.
Bij Clubgrade vertrekken we van een centrale vraag die de club zèlf voorlegt. Let op: dat is een vertrekpunt. Vaak blijkt dat de vraag maar een gevolg is van een andere nood in de club.

Betrokkenheid

We luisteren naar iedereen. Meer nog, elke actor in de club wordt verplicht betrokken: bestuurders, trainers, ouders, leden, medewerkers, … en liefst met een goed aandeel jongeren. Je kan je niet voorstellen voor wat een drive de jonge mensen in zo’n groep kunnen zorgen. Ze zorgen voor verrassende wendingen, reiken oplossingen aan waaraan niemand gedacht had, ze zijn vernieuwend. Dat alles in combinatie met de rijpheid en ervaring van de oudere generatie. Het zorgt voor een mooie mix die een club doet bewegen. 

Team

Bovenal is Clubgrade een sterk team, met enerzijds de expertise van Vrijwilligerwerk Werkt en Levuur, twee krachtige bedrijven. Zij zorgen voor de vorming van de vraagverkenners en voor de uitbouw van de tools. Maar ze zorgen ook voor verbinding in het team. Een team dat nochtans bestaat uit een waaier aan profielen: federatiemedewerkers, mensen uit gemeentelijke sportdiensten, sportwerkers, docenten, … Allen hebben ze één doel: ondersteuning van de clubs in hun beleidsvoerend vermogen. Dat is fantastisch. 
En daarnaast is er het wetenschappelijke luik, uitgewerkt door UGent. Dat staat niet los van de werking. Er wordt overlegd met de vraagverkenners over de aanpak, de bevraging, de manier om resultaten terug te koppelen,… 
En dàt geheel wordt dan weer goed ondersteund door de administratie van Clubgrade, die tijdens de komende jaren zeker uitgebreid zal moeten worden want de opvolging van al die bijeenkomsten en projecten is toch wel tijdintensief. 

 

3. En wat vinden de clubs van Clubgrade? 

Alle deelnemende clubs vinden het sowieso een meerwaarde om deel te nemen aan Clubgrade. Ik denk dat het de eerste keer is dat clubs bottom-up, vanuit een eigen aangegeven nood, op deze manier begeleid worden.

We spreken met iedereen en dat ervaren ze als verrijkend, ook voor verdere besprekingen in de club. Daarnaast zit er in Clubgrade zo’n expertise dat de clubs zeer goed kunnen begeleid worden in projecten die uit de analyse van de behoeften komen. En die expertise zal nog verder uitgebouwd worden.

En uiteindelijk is het geen té tijdrovend project: de vraagverkenning neemt zo’n 3u in beslag, de casetafel nog eens 3 uur en daarop volgt de gerichte begeleiding op basis van de resultaten van de besprekingen. Bij de vraagverkenning en de casetafel verwachten we een 12-tal personen rond de tafel, voor de projecten kiest de club zelf wie er aan deelneemt. Meestal zijn dat 2 à 3 personen van de club die zich hier specifiek voor willen inzetten.
Als vraagverkenner blijf je wel een band behouden met de club, ook al is het traject afgerond. Je blijft benieuwd hoe de club verder evolueert, wat ze blijven doen met de resultaten van de besprekingen. Het is heel leuk te zien dat je toch wel iets teweeg gebracht hebt bij die club, dat er een stap voorwaarts gezet is.

Gepost door:
Sara Pannecoucke