Zoeken

De zoekmachine vond 20 resultaten in 0.086 seconden.

Zoekresultaten

  FAQ
  Vanaf 1 april 2019 wordt de gratis vrijwilligersverzekering aangevraagd via het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk (of voor Brussel bij de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)). Waarover gaat het? De gratis vrijwilligersverzekering die reeds jarenlang bestond, kan vanaf 1 april aangevraagd worden...
  FAQ
  Elke vereniging die met vrijwilligers werkt, moet zich aan een wettelijk kader gecreëerd door de Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de Vrijwilliger houden. In die wet wordt een informatieplicht opgelegd die geldt voor iedere organisatie die met vrijwilligers werkt. Die informatieplicht...
  FAQ
  Een vrijwilliger kan ofwel een reële ofwel een forfaitaire onkostenvergoeding ontvangen. Reële onkostenvergoedingen kennen geen begrenzing, maar ze moeten natuurlijk gestaafd worden aan de hand van verantwoordingsstukken. Voor reële kilometervergoedingen geldt wel een maximumbedrag per kilometer:...
  FAQ
  Als je club met vrijwilligers werkt, dan moet je je aan de vrijwilligerswetgeving houden. Hiervoor moet je bepaalde zaken bijhouden: - Je moet eerst en vooral je vrijwilligers op de hoogte brengen van hun rechten en plichten. Dit doe je door hen een informatienota te bezorgen. Op welke manier je...
  FAQ
  Elke natuurlijke persoon die een activiteit uitoefent zoals omschreven in de FAQ " Wat wordt verstaan onder vrijwilligerswerk? ", zal als vrijwilliger gedefinieerd kunnen worden. Ambtenaren zijn een bijzondere categorie: zij behoren immers tot de publieke sfeer omdat zij voor de overheid werken...
  FAQ
  Werkt je organisatie met vrijwilligers, dan moet je rekening houden met de bepalingen uit de Vrijwilligerswet. Deze wet geeft de vrijwilligers zowel rechten als plichten. Ook de organisatie die deze vrijwilligers inschakelt moet zich houden aan enkele afspraken. Zo moet de vrijwilliger van de...
  FAQ
  Onder vrijwilligerswerk moet worden verstaan elke activiteit: die onbezoldigd en onverplicht wordt verricht Het feit dat vrijwilligerswerk onbezoldigd moet zijn, houdt in dat de organisatie nooit de prestaties van haar vrijwilligers zal mogen vergoeden, maar dat neemt niet weg dat er...
  FAQ
  In de wetgeving over verenigingswerk is een verbod bepaald wat betreft een combinatie van verenigingswerk en vrijwilligerswerk voor dezelfde vereniging in dezelfde periode . De RSZ-administratie verduidelijkte haar interpretatie hierover. Wat kan (niet)? De wet is duidelijk: een combinatie van...
  FAQ
  Wil je gebruik maken van vrijwilligers in je organisatie, dan mag je organisatie geen winstgevend doel hebben. Concreet betekent dit dat feitelijke verenigingen en vzw's met vrijwilligers zullen kunnen werken. Vennootschappen (zoals bv. BVBA's en NV's) kunnen niet met vrijwilligers werken in hun...
  FAQ
  Vrijwilligerswerk mag je verrichten vanaf het jaar waarin je 16 jaar wordt. Jongere personen mogen uitzonderlijk toch aan vrijwilligerswerk doen wanneer het gaat om vrijwilligerswerk op basis van educatieve doeleinden in school- of jeugdbewegingverband.

Pagina's