Zoeken

De zoekmachine vond 110 resultaten in 0.335 seconden.

Zoekresultaten

  Pagina
  Inhoud bijscholing ‘The games makers’ werden ze in Londen genoemd, de vrijwilligers. Met 70.000 waren ze tijdens de Olympische Spelen, op één van dé hoogtepunten van sportbeleving. Er waren veel meer kandidaten dan plaatsen om als vrijwilliger mee te werken. Vrijwilligers maakten de Spelen mogelijk...
  Pagina
  Inhoud bijscholing Werken met vrijwilligers wil zeggen dat je bewust tijd neemt om na te denken hoe je kan werken met vrijwilligers. Iedereen is het erover eens dat het vinden van en het werken met vrijwilligers niet (meer) evident is. Iets wat ook veel sportclubs de laatste tijd ondervinden. Deze...
  FAQ
  Als je club met vrijwilligers werkt, dan moet je je aan de vrijwilligerswetgeving houden. Hiervoor moet je bepaalde zaken bijhouden: - Je moet eerst en vooral je vrijwilligers op de hoogte brengen van hun rechten en plichten. Dit doe je door hen een informatienota te bezorgen. Op welke manier je...
  Pagina
  Inhoud bijscholing De perceptie leeft dat jongere mensen moeilijk te motiveren zijn tot vrijwilligerswerk, laat staan hen te motiveren tot een vast engagement. De waarheid ligt eerder in vandaag een enorm vrijetijdsaanbod is en vrijwilligerswerk is daar een onderdeel van. Vrijwilligers van vandaag...
  FAQ
  Elke natuurlijke persoon die een activiteit uitoefent zoals omschreven in de FAQ " Wat wordt verstaan onder vrijwilligerswerk? ", zal als vrijwilliger gedefinieerd kunnen worden. Ambtenaren zijn een bijzondere categorie: zij behoren immers tot de publieke sfeer omdat zij voor de overheid werken...
  Document
  Deze tool in Excel laat sportclubs toe op een gebruiksvriendelijke manier hun vrijwilligersregister en een nominatieve lijst per vrijwilliger bij te houden. Een sportclub die met vrijwilligers werkt, moet een apart vrijwilligersregister bijhouden waarin identificatiegegevens van alle vrijwilligers...
  Pagina
  Inhoud infosessie De perceptie leeft dat mensen moeilijk te motiveren zijn tot vrijwilligerswerk, laat staan hen te motiveren tot een vast engagement. De waarheid ligt eerder in de realiteit dat er vandaag een enorm vrijetijdsaanbod is, waarvan vrijwilligerswerk een onderdeel is. Vrijwillig...
  FAQ
  Werkt je organisatie met vrijwilligers, dan moet je rekening houden met de bepalingen uit de Vrijwilligerswet. Deze wet geeft de vrijwilligers zowel rechten als plichten. Ook de organisatie die deze vrijwilligers inschakelt moet zich houden aan enkele afspraken. Zo moet de vrijwilliger van de...
  Nieuws
  Door het gebrek aan voldoende vrijwilligers, vallen de taken in sportclubs momenteel al te vaak op de schouders van enkele sterkhouders. De kans is groot dat jij één van die sterkhouders bent! Het Dynamo Project begeleidt sportclubs om enerzijds meer vrijwilligers aan te trekken, en er anderzijds...
  Pagina
  Inhoud bijscholing Enthousiaste, gedreven vrijwilligers met veel goesting, daar zijn we allen naar op zoek, toch? Maar hoe is het met de goesting van de bestaande vrijwilligers gesteld? "Een goed draaiende club is een club waar het leuk is om aan vrijwilligerswerk te doen?" Akkoord of niet akkoord...

Pagina's