Zoeken

De zoekmachine vond 112 resultaten in 0.197 seconden.

Zoekresultaten

  FAQ
  Onder vrijwilligerswerk moet worden verstaan elke activiteit: die onbezoldigd en onverplicht wordt verricht Het feit dat vrijwilligerswerk onbezoldigd moet zijn, houdt in dat de organisatie nooit de prestaties van haar vrijwilligers zal mogen vergoeden, maar dat neemt niet weg dat er...
  Pagina
  Binnen dit thema kan je kiezen uit vier verschillende onderwerpen. De eerste drie bijscholingen over vrijwilligersbeleid volgen elkaar op en kunnen best in chronologische volgorde gevolgd worden. De bijscholingen kunnen echter ook perfect losstaand aangevraagd worden, aangezien ze niet overlappen...
  FAQ
  In de wetgeving over verenigingswerk is een verbod bepaald wat betreft een combinatie van verenigingswerk en vrijwilligerswerk voor dezelfde vereniging in dezelfde periode . De RSZ-administratie verduidelijkte haar interpretatie hierover. Wat kan (niet)? De wet is duidelijk: een combinatie van...
  Nieuws
  Het KB, dat werd aangepast aan het advies van de Raad van State, verhoogt het jaarlijks plafond van de onkostenvergoeding voor bepaalde categorieën van vrijwilligers van 1.388,40 euro per jaar tot 2.500,00 euro per jaar (geïndexeerde bedragen): sporttrainer, sportlesgever, sportcoach,...
  Pagina
  In 2017 organiseren volgende partners samen vijf begeleidingstrajecten "Een vrijwilligersvriendelijke sportclub": Inhoud Tijdens de begeleidingstrajecten leren de deelnemers hoe ze hun sportclub door de bril van de vrijwilliger kunnen bekijken en worden ze getraind in algemene principes om met...
  Pagina
  In 2018 organiseren volgende partners samen de begeleidingstrajecten "Een vrijwilligersvriendelijke sportclub": Inhoud Tijdens de begeleidingstrajecten leren de deelnemers hoe ze hun sportclub door de bril van de vrijwilliger kunnen bekijken en worden ze getraind in algemene principes om met...
  Document
  De brochure 'Een vrijwilligersvriendelijke sportclub' bevat zes tools waarmee sportclubs werk kunnen maken van hun vrijwilligersbeleid. Dit bestand bevat de digitale versies van de zes verschillende tools: Tool 1: De vrijwilligersverantwoordelijke (pdf-bestand) Tool 2: De betrokkenheidscirkels (pdf...
  Pagina
  In 2019 organiseren volgende partners samen de begeleidingstrajecten "Een vrijwilligersvriendelijke sportclub": Inhoud Tijdens de begeleidingstrajecten leren de deelnemers hoe ze hun sportclub door de bril van de vrijwilliger kunnen bekijken en worden ze getraind in algemene principes om met...
  Deze brochure licht het wettelijk kader rond de vrijwilliger toe aan de hand van enkele belangrijke vragen: Wie kan vrijwilliger zijn? Welke rechten en plichten heeft een vrijwilliger? Welke vergoedingen kun je een vrijwilliger geven? Welke verzekeringen sluit je af voor je vrijwilligers? Update...
  Nieuws
  Bedank je vrijwilligers persoonlijk: met een woordje van dank, een kleine attentie, een bedankingskaartje of -mailtje,... Organiseer een evenement voor je vrijwilligers: een borrel, een brunch, een sportieve uitstap,... Plaats een speciale vrijwilliger in de kijker in het clubboekje, in de...

Pagina's