Zoeken

De zoekmachine vond 110 resultaten in 0.177 seconden.

Zoekresultaten

  Nieuws
  Bedank je vrijwilligers persoonlijk: met een woordje van dank, een kleine attentie, een bedankingskaartje of -mailtje,... Organiseer een evenement voor je vrijwilligers: een borrel, een brunch, een sportieve uitstap,... Plaats een speciale vrijwilliger in de kijker in het clubboekje, in de...
  Nieuws
  Deze tool in Excel laat sportclubs toe op een gebruiksvriendelijke manier hun vrijwilligersregister en een nominatieve lijst per vrijwilliger bij te houden. Volgende updates werden doorgevoerd: 1. De nieuwe geindexeerde bedragen voor 2019 werden toegevoegd dagmax forfaitair: € 34,71...
  FAQ
  Wil je gebruik maken van vrijwilligers in je organisatie, dan mag je organisatie geen winstgevend doel hebben. Concreet betekent dit dat feitelijke verenigingen en vzw's met vrijwilligers zullen kunnen werken. Vennootschappen (zoals bv. BVBA's en NV's) kunnen niet met vrijwilligers werken in hun...
  FAQ
  Vrijwilligerswerk mag je verrichten vanaf het jaar waarin je 16 jaar wordt. Jongere personen mogen uitzonderlijk toch aan vrijwilligerswerk doen wanneer het gaat om vrijwilligerswerk op basis van educatieve doeleinden in school- of jeugdbewegingverband.
  Deze brochure biedt de Vlaamse sportclubs handige tips en een heus stappenplan om een vrijwilligersvriendelijke sportclub te worden. In de bijlage bij de brochure worden verschillende tools beschreven waarmee je in de club aan de slag kan. Op de pagina tools vrijwilligersvriendelijke sportclub kan...
  FAQ
  Enkel de burgerrechtelijke aansprakelijkheid moet verplicht verzekerd worden. Lichamelijke ongevallen die schade berokkenen aan de vrijwilliger zelf en een rechtsbijstandsverzekering zijn niet wettelijk verplicht gesteld. Toch is het sterk aan te raden dat men zijn vrijwilligers ook op dit vlak...
  Document
  Deze vrijwilligersovereenkomst bevat alle wettelijk verplichte vermeldingen voor sportclubs die samenwerken met vrijwilligers. Daarnaast is ook een verklaring op eer toegevoegd. Update documenten versie 2 (juni 2018): update met aandacht voor de nieuwe GDPR-wetgeving Sportclubbestuurders bij een...
  Pagina
  Inhoud infosessie Veel sportclubs in Vlaanderen werken met vrijwilligers. Aan de hand van een toelichting van de wetgeving en concrete voorbeelden reikt deze infosessie heel wat nuttige informatie aan die nodig is om het vrijwilligerswerk in goede banen te leiden. Deze infosessie is ideaal om te...
  Pagina
  Op deze pagina kan je alle informatie terugvinden voor een vlotte voorbereiding op het traject "Een vrijwilligersvriendelijke sportclub anno 2016". Voorbereiding: Vanaf 22 september 2015 De promotie naar de clubs kan in principe starten. Je vindt hiervoor handige informatie op de promotiepagina...
  Pagina
  Op deze pagina kan je alle informatie terugvinden voor een vlotte voorbereiding op de trajecten "Een vrijwilligersvriendelijke sportclub". De samenwerking tussen verschillende partners met regionale spreiding zorgt ervoor dat de verplaatsingen voor clubbestuurders beperkt blijven. Om deze unieke...

Pagina's