Zoeken

De zoekmachine vond 110 resultaten in 0.192 seconden.

Zoekresultaten

  Document
  Het Dynamo Project Boekhoudprogramma – Online tool is bedoeld voor sportclubs die een transparante en overzichtelijke vereenvoudigde boekhouding willen voeren. Het programma laat toe alle financiële verrichtingen te registreren en deze te koppelen aan personen, organisaties of activiteiten. Je kan...
  Pagina
  Inhoud infosessie Het wereldwijde web is ondertussen een volgroeide twintiger. En vandaag zijn zo goed als alle sportclubs en hun leden aanwezig en actief op minstens één sociaal platform: Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat… De voordelen zijn gekend: sociale media vormen misschien wel het...
  Document
  Vergoedt je sportclub sommige spelers, trainers of begeleiders? Deze handleiding "Fiscale en sociale spelregels bij vergoedingen in sportclubs" geeft een praktisch overzicht van de wetgeving die hierbij van toepassing is. Indien die vergoedingen niet onder de onkostenvergoeding voor vrijwilligers...
  FAQ
  Je hebt telkens een rechtsgrond nodig om gegevens volgens de regels van de GDPR-verordening te kunnen opvragen. Er zijn zes rechtsgronden: Contractuele grond : de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst (bv. een vrijwilligersovereenkomst, een lidmaatschapsovereenkomst,...
  Op een correcte manier medewerkers in je sportorganisatie vergoeden, bleek jarenlang de achilleshiel van het verenigingsleven. Reguliere tewerkstelling was voor de modale sportclub onbetaalbaar, terwijl vrijwilligersvergoedingen dan vaak weer te kort schoten. In de zomer van 2018 kwam verlossend...
  Pagina
  Inhoud bijscholing Het wereldwijde web is ondertussen een volgroeide twintiger. En vandaag zijn zo goed als alle sportclubs en hun leden aanwezig en actief op minstens één sociaal platform: Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat… De voordelen zijn gekend: sociale media vormen misschien wel het...
  Nieuws
  TIP 1 : Besef dat de trainer de draaischijf van je vereniging is. Hij is de link tussen leden, ouders, bestuur en vrijwilligers. TIP 2 : Leer van andere sportclubs: luister en kijk rond je, informeer je hoe andere clubs het aanpakken en ga er niet van uit dat je het zelf allemaal beter weet. TIP 3...
  Document
  Dit schema geeft een overzicht van de verschillende statuten waarin personen actief kunnen zijn in je sportclub: werknemer (arbeider/bediende) 25-dagenregel studentenarbeid vrijwilligerswerk verenigingswerk freelancer In het schema vind je meer informatie terug over de vergoedingen, bijdragen RSZ,...
  Nieuws
  Drankbonnetjes en meer Naast de problematiek van drankbonnetjes zijn er echter nog heel wat andere zaken die btw binnen sportverenigingen tot een ingewikkeld gegeven maken: gemengde btw-plichtigheid, al dan niet onder de kleine ondernemersregeling vallen, kwartaalaangiftes, enz. Van (in vele...
  Pagina
  Alle geplande fysieke begeleidingen worden geannuleerd wegens COVID-19. We trachten de begeleidingen zo snel mogelijk op een ander ogenblik of een alternatieve wijze te laten plaatsvinden. Het Dynamo Project biedt begeleiding aan sportclubs rond verschillende thema's. De begeleider kan een...

Pagina's